ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (GISPUB/SIC_ZIEMA_TEST)

GIS.DBO.Apbraucamie_celi_linija (0)
GIS.DBO.Apbraucamie_celi_linija (1)
GISLVC.SDE_OWNER.WAZE_LINES (2)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
GISLVC.SDE_OWNER.WAZE_LINES (3)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
Planotie objekti posmi (4)
GIS.DBO.Ierobezojumi_linijas (5)
Buvdarbi posmi (6)
GIS.DBO.Ierobezojumi_linijas (7)
Buvdarbi posmi (8)
GIS.DBO.Ierobezojumi_linijas (9)
Braukšanas apstākļi (10)
Apmierinoši Apmierinoši
Apgrūtināti Apgrūtināti
Stipri apgrūtināti Stipri apgrūtināti
Ārkārtas Ārkārtas
Braukšanas apstākļi P (11)
1 1
2 2
3 3
4 4
Braukšanas apstakļi V (12)
1 1
2 2
3 3
4 4
Apstakli_P (13)
2 2
3 3
4 4
Apstakli_V (14)
2 2
3 3
4 4